FOLDIO - Stúdióminőségű képek és 360° -ban forgatható fotók készítése gyorsan és egyszerűen

Adatkezelési tájékoztató

I. Alapvető rendelkezések

(1) A személyes adatok feldolgozója az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (7) bekezdése szerint az Ing. Ondřej Ungr IČ 03490505, székhelye: Perucká 2482/7, Prága 2, 120 00 (a továbbiakban: adminisztrátor).

2. Az adminisztrátor elérhetőségei a következők

Cím:Perucká 2482/7, Prága 2, 120 00 

Email: info@foldio.hu

Telefon: +420 739 081 304

3. személyes adat: bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen egy konkrét azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, hálózati azonosító vagy egy vagy több meghatározott fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy annak a természetes személynek a társadalmi identitása.

4. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. A biztos elérhetőségei a következők:

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

1. Az adminisztrátor feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adminisztrátor a megrendelésének teljesítése alapján szerzett.

2. Az adminisztrátor feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

1. A személyes adatok kezelésének jogi oka az

az Ön és az adminisztrátor közötti szerződés teljesítése a 6. cikk (1) bekezdésének levele alapján b) GDPR,
az adminisztrátor jogos érdeke a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti közvetlen marketing biztosításában (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldésében) f) GDPR,
A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti közvetlen marketing biztosítása céljából történő feldolgozáshoz való hozzájárulás (különös tekintettel a kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldésére) a) GDPR az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben, ha nem rendelnek el árut vagy szolgáltatást.
2. A személyes adatok feldolgozásának célja az

megrendelésének rendezése, valamint az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, személyes adatok megadása nélkül nem lehet a szerződést megkötni vagy az ügyintéző által teljesíteni,
üzleti üzenetek küldése és egyéb marketing tevékenységek végzése.
3. A rendszergazda / a GDPR 22. cikke értelmében nincs automatikus döntéshozatala. Ön kifejezett beleegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. Adattárolási időszak

(1) Az adatkezelő tárolja a személyes adatokat

az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az ezekből a szerződéses kapcsolatokból eredő követelések érvényesítéséhez szükséges időre (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
amíg a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásra kerül, legfeljebb… -ig. évig, ha a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezelik.
(2) A személyes adatok megőrzési időtartamának lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei személyek

részt vesz termékértékesítésben / szolgáltatásnyújtásban / fizetés teljesítésében szerződés alapján,
e-shop üzemeltetési szolgáltatások (Shoptet) és egyéb szolgáltatások nyújtása az e-shop üzemeltetésével kapcsolatban,
marketing szolgáltatások nyújtása.
(2) Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országnak (nem EU-országnak) vagy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban levelezési / felhőszolgáltatók.

VI. Az Ön jogai

1. A GDPR-ben meghatározott feltételekkel

a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke alapján,
a személyes adatok helyesbítésének joga a GDPR 16. cikke alapján, vagy a feldolgozás korlátozása a GDPR 18. cikke alapján.
a személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke alapján.
az adatkezelés elleni kifogás joga a GDPR 21. cikke alapján a
az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke szerint.
az adatkezeléshez való hozzájárulás írásbeli vagy elektronikus úton történő visszavonásának joga a fenti feltételek III. cikkében meghatározott rendszergazda címére vagy e-mail címére.
2. Önnek joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.

(2) Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adatok és a személyes adatok tárolók papír formában történő biztosítása érdekében, különösen…

3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. Záró rendelkezések

1. Az online megrendelőlapról küldött megrendeléssel megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.

2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy ellenőrzi beleegyezését az online űrlapon keresztül. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.

3. Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Ezeknek a feltételeknek az új verzióját közzéteszik a weboldalukon, és ezzel egyidejűleg e feltételek új verzióját elküldi Önnek az adminisztrátornak megadott e-mail címmel.

 

Ezek a feltételek 2019. március 3-án lépnek hatályba.

Vissza a boltba